Izložba kaligrafskih radova ”Hilye-i-Şerif”  u galeriji bjelopoljskog Centra za kulturu, u 19 sati.

Nakon Zagreba i Sarajeva, izložba kaligrafskih radova ”Hilye-i-Şerif” biće otvorena u galeriji bjelopoljskog Centra za kulturu utorak, 8. avgusta, u 19 sati.

Riječ je o radovima više turskih autora u kojima  su u okviru kaligrafije predstavljeni izgled i moralna svojstva Božijeg poslanika Muhammeda, a.s.

Kratak opis Hilye-i-Şerifa

Muslimanski umjetnici su izbjegavali prikazivanje svetih ličnosti zbog toga što to nije u skladu sa islamskim vjerovanjem. Zbog toga su umjetnici pisanim putem pokušali da prikažu svojstva Muhameda a.s. koristeći se predajama onih koji su ga poznavali i vidjeli.

Značenje arapske riječi hilye je ‘’ukras, lijepa osobina, lijepo lice’’. Hilye, koja se u islamskoj umjetnosti naziva i hilye-i-şerif jeste opšte ime,naziv, za djela koja prikazuju fizičke karakteristike, karakter, moralna i ljudska svojstva, stav i ponašanje Muhameda a.s.

Osnova hilye se sastoji od hadisa i predaja prenosioca sahih hadisa. (Hadis je pouka koju je poslanik Muhamed a.s. govorio ili na neki drugi način sugerisao o najrazličitijim aspektima ljudskog zivota). Prije nego što je sastavljena prva hilya, sadržaj je čuvan u pamćenju osoba ili se nalazio u dijelovima u knjigama hadisa i sire.

U islamskoj literaturi hilye-i-şerif označava opis poslanika Muhameda a.s. Ovakav opis je drugačiji i detaljniji od klasičnog shvatanja portreta u slikarstvu. Portret predstavlja samo vanjski izgled osobe, a ne i njegove moralne i duhovne karakterisitke. Hilya-i-serif ne samo da opisuje vanjski izgled Muhameda a.s. , nego i njegov uzvišeni moral i ličnost.

Slikom je nemoguće opisati poslanika Muhameda a.s., on se jedino može opisati idealnom snagom mašte. Ta apstraktna snaga mašte konkretizovana je u ovim kaligrafskim remek djelima koja se nazivaju hilye.