Javne nabavke

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list CG” br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnka o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti (“Službeni list CG” br. 49/17), JU Centar za kulturu “Vojislav Bulatović – Strunjo” svim ponuđačima dostavlja Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti.