KONTAKT

  Tel:

  Direktor                        050 431 722

  Racunovodstvo         050 432 016

  Pozoriste                      050 432 016

  Biblioteka                    050 432 841

  e- mail: centarbp@yahoo.com

  Ul.Muniba Kučevića  br.7      

  84000 Bijelo Polje

  Crna Gora

  Montenegro