,,Vraneška legenda – predanje o Pavi i Ahmetu – između istorije i legende”

Knjiga ,,Vraneška legenda – predanje o Pavi i Ahmetu – između istorije i legende”, autora Veselina Konjevića, biće predstavljena sjutra, 2. novembra, u galeriji JU Centar zakulturu ,,Vojislav Bulatović Strunjo”, sa početkom u 18h.  O kjizi će govoriti: Sait Šabotić, Milko Kovačević, Abaz Dizdarević, Željko Madžgalj i autor.

Treće, dopunjeno dvojezično (crnogorsko-englesko) izdanje knjige,,Vranška legenda – predanje o Pavi i Ahmetu – između istorije i legende”, objavljeno je 2020. godine.
Autor se više od dvije decenije bavi predanjem o Pavi i Ahmetu, odnosno predanjem o nastanku naziva toponima Pavino Polje, prvo u formi novinskih članaka, potom prilozima u raznim časopisima, da bi, 2010. godine, o tome objavio i knjigu (Vraneška legenda).

Priča o Pavi i Ahmetu, koja je nastala je na prostoru Vraneške doline i Crne Gore, zapravo je, priča o sistemu vrijednosti. Naime, ovo predanje je, kako se vjeruje, nastalo na osnovu događaja koji se desio u Vranešu u drugoj polovini 17. vijeka, kada su se odigravala dva velika rata – prvo Kandijski (1645-1669), a potom i Morejski rat (1684-1669), u kojima se sukobila koalicija hrišćanskih država protiv Osmanskog carstva.Program će se realizovati u skladu sa epidemiloškim mjerama Instituta za javno zdravlje Crne Gore.