TIKA – Uskoro realizacijia projekta ,,Digitalizacija i tehničko opremanje Centra za kulturu“

Turska TIKA donira sredstva CZK BP- Dogovoreno je da se ubrzo krene sa realizacijom   projekta ,,Digitalizacija i tehničko opremanje Centra za kulturu“ čija je vrijednost oko 80.000,00 eura, a čije je odobrenje u završnoj fazi. Do sada je u Bijelom Polju, uz podršku Tike realizovano 9 projekata vrijednih preko 700.000,00 eura. Sastanku su prisustvovali i predsjednik Skupštine Opštine Džemal Ljušković i direktor Centra za kulturu Abaz Dizdarević.