RADIO POKLONIO KNJIGE BIBLIOTECI

Tokom ove godine Centar za kulturu je realizovao niz aktivnosti i manifestacija, trudeći se da svi vidovi kulture budu adekvatno zastupljeni i da građanima učinimo dostupnim, u skladu sa mogućnostima , sve kulturne sadržaje.Jedna od važnih aktivnosti Centra za kulturu je i kontinuirana i adekvatna nabavka knjiga za gradsku biblioteku.Gradska biblioteka je u sklopu programa redovne nabavke knjiga obogatila fond za preko 100 novih naslova.U pitanju su različiti žanrovi, od aktuelnih dobitnika regionalnih i svjetskih književnih nagrada, preko bestselera, knjiga za djecu i lektire za osnovne i srednje škole.Sadržaj naše biblioteke bogatiji je za djela eminentnih autora, od kojih izdvajamo Laneta Bastašića, Semezdina Mehmedinovića, Sašu Stanišića, Sandru Braun, Amandu Kvik, biografiju jedinog jugoslovenskog nobelovca Iva Andrića, koju je napisao njemački novinar Mihael Martens.Ovo je samo dio planirane nabavke za ovu godinu, a do kraja godine ćemo još jednom obradovati naše vjerne čitaoce.JU Centar za kulturu i Narodna biblioteka ostaju posvećeni bjelopoljskoj čitalačkoj publici, uz težnju osavremljavanja i podizanja samog kvaliteta našeg knjižnog fonda.