NARODNA BIBLIOTEKA

NARODNA BIBLIOTEKA

Nakon Balkanskih ratova u Bijelom Polju se 1913. godine osniva gradska čitaonica. Vijest o tome objavljena je u Cetinjskom Vjesniku od 4.Decembra 1913.godine. Čitaonici je dato ime “Vladika Rade”. Ne postoje pouzdani podaci o fondu knjiga i broju članova ali se sigurno radilo o skromnom bibliotečkom fondu. Razvoj čitaonice zaustavio je rat 1914. godine. Nakon rata rad čitaonice je obnovljen. U međuratnom periodu imamo informacije o stanju knjižnog fonda. Biblioteka je 1928.godine raspolagala sa 315 bibliotečkih jedinica. Ovo je period velikog razvoja biblioteka na teritoriji opštine Bijelo Polje. Krajem 30-ih godina prošlog vijeka, a naročito u Drugom svjetskom ratu fond ovih biblioteka je devastiran, tako da se po završetku rata moralo opet krenuti u obnovu bibliotečkog fonda. O tome nam dovoljno govori stanje fonda iz 1946. godine kada je opštinskom odlukom osnovana biblioteka koja je tada raspolagala sa svega 757 knjiga.
Narodna biblioteka u Bijelom Polju trenutno zauzima prostor od preko 170 m2, u prostorijama Centra za kulturu.
Biblioteka posjeduje fond od oko 50 0000 bibliotečkih jedinica koji je složen po UDK sistemu, izuzev dječijeg koji je složen po naslovu. Prostorno su odvojena odjeljenja Infobusa i Zavičajnog fonda. U sklopu prijemnog odjeljenja nalaze se: referalna zbirka, lektira za srednju školu, najnoviji i najčitaniji naslovi stranih i domaćih pisaca i fond knjiga za djecu do 15 godina. U depou knjiga je smještena stručna literatura, strana i domaća književnost i književnost na stranim jezicima. Od 2003. godine sa radom je počeo Infobus, prva pokretna biblioteka – mobilni bibliotečki komunikacioni i informacioni sistem u Crnoj Gori. Seoske biblioteke prestale sa radom još šezdesetih godina (osim pojedinih u osnovnim školama), tako da pojava Infobusa predstavlja pravo osvježenje za lokalno stanovništvo ruralnog područja. Pored navedenih jedinica, biblioteka posjeduje i odjeljenje periodike. Trenutno u biblioteku pristiže redovno više od deset naslova časopisa ( Prosvjetni rad,Almanah, Monitor, Mozaik,…) i jedne dnevne novine (Pobjeda).

. Narodna biblioteka je 2010. godine počela sa implementacijom sistema COBISS i povezivanje u Virtuelnu biblioteku Crne Gore.