KONKURS ZA 10 INDIVIDUALNIH I GRUPNIH IZLOŽBI ZA 2022. GODINU

Galerija JU Centar  za kulturu „Vojislav Bulatović Strunjo“-Bijelo Polje raspisuje konkurs za deset slobodnih termina za individualne i grupne projekte u 2022. godini.Pozivaju se svi zainteresovani likovni i primjenjeni akademski umjetnici da daju svoje predloge za organizaciju samostalnih i grupnih izložbi.

▶️Dokumentacija za konkurs treba da sadrži:

 🔸  Profesionalnu biografiju autora  

🔸5 fotografija radova koji se predlažu za izložbu sa nazivom, naznačenom dimenzijom, tehnikom i godinom nastanka (u slučaju da izložba bude prihvaćena ove fotografije će poslužiti za katalog same izložbe, ali i za njenu medijsku prezentaciju)  

🔸Sažetu koncepciju izložbe -Tehnički opis izložbe (sa posebnim naznakama ukoliko je izložba tehnički i prostorno zahtjevna)  

🔸Kontakt adresu, e-mail adresu i broj telefona

Dokumentaciju imenom i prezimenom autora slati do 1.januara 2022. godine na e-mail: centarbp@yahoo.com uz napomenu ,,Konkurs za izlaganje u Galeriji JU Centar za kulturu ,,Vojislav Bulatović Strunjo“.

Svi prijavljeni autori biće obavješteni o rezultatima konkursa putem e-maila do 15. januara 2022. godine kada će se i precizirati termini realizacije odabranih izložbi.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: 069/527627 Osmanu Zaimoviću, kao i na e-mail: osman.zaimovic@fvu.me