JU Centar za kulturu ”Vojislav Bulatović Strunjo” raspisuje konkurs za 10 individualnih i grupnih izložbi za 2024. godinu

Galerija JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović Strunjo“- Bijelo Polje raspisuje konkurs za izlagačku 2024. godinu i poziva sve zainteresovane likovne, primjenjene i multimedijalne akademske umjetnike/ce kao i udruženja umjetnika/ca koji su svojom profesionalnom biografijom stekli umjetničke reference da daju svoje prijedloge za organizovanje samostalnih i grupnih izložbi u slobodnim terminima u 2024. godini.

 Dokumentacija za konkurs treba da sadrži:

  ■  Profesionalnu biografiju autora

  ■  5 fotografija radova koji se predlažu za izložbu sa nazivom, naznačenom dimenzijom, tehnikom i godinom nastanka (u slučaju da izložba bude prihvaćena ove fotografije će poslužiti za katalog same izložbe, ali i za njenu medijsku prezentaciju)

 ■   Sažetu koncepciju izložbe -Tehnički opis izložbe (sa posebnim naznakama ukoliko je izložba tehnički i prostorno zahtjevna)

■   Adresu, e-mail i kontakt telefon

Na konkurs se mogu prijaviti autori koji nijesu samostalno izlagali u posljednje 3 godine u galerijskim prostorijama  JU Centar za kulturu  „Vojislav Bulatović Strunjo“.

Konkuriše se isključivo sa radovima koji će u dodjeljenom terminu biti izloženi. Radovi moraju biti adekvatno opremljeni i pripremljeni za izlaganje.

  Nepotpuni konkursni materijal neće biti razmatran.  

         Konkursnu dokumentaciju dostaviti elektronskim putem na e-mail: centarzakulturubijelopolje@gmail.com  do 31. decembra 2023. godine,  sa naznakom: Konkurs za izlaganje u Galeriji JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović Strunjo“.

 JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović Strunjo“ se obavezuje da organizuje postavljanje i otvaranje izložbe, pripremi medijsku podršku, štampa plakat, pripremi elektronski katalog i ostali propratni materijal. O detaljima svake izložbe pojedinačno,  autori će se dogovarati sa urednikom likovnog programa. Troškove slanja i vraćanja radova snose autori. Odabir izložbi vršiće umjetnički savjet  Galerije „Vojislav Bulatović Strunjo“-Bijelo Polje.

Svi prijavljeni autori biće obavješteni o rezultatima konkursa putem e-maila do 20. januara 2024. godine kada će se i precizirati termini realizacije odabranih izložbi.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona:  +382 69 527 627,  kao i na e-mail:  osman.zaimovic@fvu.me