Izložba „Čistilišteˮ Marije Džoganović i Katarine Laković u bjelopoljskom Centru za kulturu

Izložba „Čistilišteˮ umjetnica Marije Džoganović i Katarine Laković, biće otvorena u srijedu, 5. jula u 19 sati, u galeriji bjelopoljskog Centra za kulturu.

„Izložba je koncipirana kao prostorna instalacija koja posmatrače uvlači u prostor čistilišta, kao fazu kroz koju svaki čovjek mora proći bar jednom u životu, a neki iz njega nikada ne izađu. Umjetnice dovode u korelaciju unutrašnje-duhovno i spoljašnje-materijalno čišćenje. Ljudi u jednoj fazi duhovnog napretka imaju potrebu da čiste kako spoljašljnost tako i unutrašnjost. Pitanje je šta dolazi prvo? Da li je potrebno krenuti od spoljašnjosti-materijalnog svijeta i ići ka unutrašnjemduhovnom svijetu? Ili duhovno čišćenje inicira potrebu za čišćenjem materijalnog svijeta?ˮ