FESTIVAL DRAMSKIH AMATERA

FESTIVAL DRAMSKIH AMATERA

Festival Dramskih Amatera Crne Gore osnovan je daleke 1970. godine. Od tada do danas održan je 41 Festival. Tokom ove više od 4 decenije odigrano je nekoliko stotina pozorišnih predstava. Tokom ovog perioda na pozorišnim daskama bjelopoljska publika je imala priliku da vidi mnoga značajna glumačka imena ne samo Crne Gore već i bivše Jugoslavije. Takođe, tokom cijelog perioda Festival je napredovao kako kvantitativno tako i kvalitativno. Festival je pokazao I dokazao da je dramski amaterizam u Crnoj Gori razvijen i da postoji tendencija daljeg uspona u ovom vidu pozorišnog žanra. Ovaj Festival je postao reper za kvalitet ne samo u Crnoj Gori već i u širem regionu jer predstave sa ovog Festivala reprezentuju Crnu Goru na festivalima u okruženju. Za učešće na Festivalu svake godine konkuriše u prosjeku od 12 do 15 predstava. Selektor festivala svake godine ima težak posao da između ovih predstava izabere 7 do 10 koje će nastupiti na Festivalu. Odluku o pobjedniku Festivala donosi žiri sastavljen od renomiranih imena pozorišnog života u Crnoj Gori kakvi su Blagota Eraković, Goran Bulajić i drugi. Festival dramskih amatera je mjesto pozitivnih vibracija, povezivanja i bratsva među ljudima lišen bilo kakvog politikanstva, mržnje, nacionalizma, vjerske netrpeljivosti. Tokom 7 dana Festivala najmanje nekoliko hiljada građana Bijelog Polja i okolnih mjesta odgleda program Festivala. Pored pozorišnih predstava tokom Festivala poslije svake održane predstave održavaju se razgovori o predstavi na kojem pozorišni stručnjaci (reditelji, glumci, scenaristi) daju svoj kritički osvrt o predstavi. Pored pozorišnih Festival prate i drugi kulturni sadržaji. Tako se u okviru festivalskih dana organizuju izložbe slika,muzički koncerti i slično. Na samom kraju Festivala organizuje se predstava u čast nagrađenih na Festivalu. Dvije najbolje predstave na Festivalu učestvuju na sličnim festivalima u okruženju. Pobjednička predstava FDA u 2011. predstavljaće kompletno amatersko stvaralaštbo Crne Gore na festivalima u Kairu i Pragu. Festival dramskih amatera u Bijelom Polju motiv je mnogim amaterskim pozorišnim trupama u Crnoj Gori jer samo učešće na ovom festivalu je preporuka za nastup na sličnim festivalima u okruženju. Festival najvećim dijelom finansira opština Bijelo Polje dok jedan dio troškova Festivala snosi Ministarstvo kulture Crne Gore. Za realizaciju Festival zadužen je Centar za djelatnosti kulture. Za donošenje programa Festivala zadužen je Savjet Festivala dramskih amatera koji čine :  Predsjdnik Savjeta i članovi savjeta. Članovi savjeta Festivala su predsjednik opštine Bijelo Polje koji je ujedno i predsjednik Savjeta, direktor centra za kulturu koji je sekretar Savjeta Festivala, predstavnik ministarstva kulture i dokzani stručnjaci iz oblasti pozorišnog stvaralaštva. Žiri Festivala donosi odluke o nagradama i priznanjima na Festivalu. Na festivalu se dodjeljuju sljedeće nagrade : Nagrada za najbolju predstavu, nagrada za najboljeg mladog glumca, nagrada za glumačku bravura koja nosi ime glumca bjelopoljskog pozorišta Fuada Zaimovića-Strele, nagrada za najbolju epizodnu mušku ulogu, nagrada za najbolju žensku epizodnu ulogu, nagrada za najbolju scenografiju, nagrada za najbolju kolektivnu igru, hagrada za partnerstvo u igri. Takođe, na Festivalu se dodjeljuju i specijalna nagrada za istraživački rad na novim scenskim formama, nagrada za scenski pokret I nagrada za sugestivnost u igri.